Galerie
Pohled na Mosina v celé své kráse


Pohled na závýr v zadní poloze


Detail závýru


Detail závýru s otev°enou nábojovou schránkou

Munice rá×e  7,62 x 54 R