Technické údaje
Druh zbraně:                Kulovnice opakovací

Výrobce:                       SSSR

Vzor - model:                1944

Ráže:                            7,62 x 54 R

Max. dostřel:               4000 M

Max. efekt. dostřel:    1200 M

Rychlost střely:           kolem 800 M/s

Zásobník:                     5 nábojů